Vi bygger inte bara bostäder,
vi bygger hem.
Meny
Om oss
Vi skapar hem som åldras med värdighet och bidrar till värdet på en plats - både nu och sen.
Husgrunden
Hus-grunden

Alla Ortalis projekt villar stadigt på våra fyra fundament, de beskriver vårt övergripande tankesätt och de principer vi alltid utgår ifrån. Det är från den husgrunden vi bygger oss mot vår vision – ett fantastiskt projekt i taget.

Platsen

Allt börjar med platsen. Mitt i den största staden, i utkanten av den minsta fjällbyn eller var som helst däremellan. Det är i alla platsers speciella magi vi hittar vad vi vill bygga.

Varför bor människor just här, vad är de stolta över, vad längtar de efter, vad är dragningskraften? Det vill vi se, känna och förstå, för bara då kan vi skapa långsiktighet och hållbarhet som bidrar till omgivningen och förstärker helheten. Hem och semesterhem som känns hemma även när de är nya.

Fjällöga, Tänndalen 2020,
25 bostäder, 60-122 kvm.
Människan

Vi tror människans mest basala drivkrafter är emotionella och att de är avgörande för ett områdes livskraft. Även om vi har olika faktiska behov som ofta styr var, och hur vi bor så är det känslan av boendet som håller oss kvar. En plats med liv och rörelse, som håller sig levande över tid förutsätter att människor vill vara där, inte bara att de är där av praktiska skäl.

Därför får de rationella lösningarna - hur smarta och genomtänkta de än är, aldrig prioritera bort de saker som skapar tillhörighet, glädje och stolthet.

Nordklint, Stöten, 2022,
22 bostäder. 55–95 kvm.
Identiteten

Våra arkitekters arbete startar i platsens värden och människans behov - rationella såväl som emotionella. De ramas in i en identitet - en vision om en byggnad med en stark personlighet. Det är viktigt.

I grund och botten handlar det om tillhörighet och trygghet, att ens hem speglar vem man vill vara och vad man tycker om. Men också om att känna sig stolt över något unikt. Trygghet och trivsel av hemmet är inte bara funktion, det är också glädjen över att det känns rätt. Riktigt bra arkitektur påminner oss om det, varje gång vi kommer hem.

Fjällmiljö, Tänndalen
Långsiktigheten
Långsiktig-heten

Det finns en tydlig skillnad mellan snabba affärer och hållbar livskraft. Den skillnaden tycker vi lyser för starkt i många ny- eller ombyggda områden.

Den stora skillnaden ligger i att se bortom den kortsiktiga lönsamheten, och istället se stolthet i att välja de material, konstruktioner och stilar som håller över tid. Att skapa hem som åldras med värdighet och bidrar till värdet på en plats - både nu och sen. Därför bygger vi alltid som om att vi byggde åt oss själva, för eget ägande och med kritiska ögon.

Team

Vi har olika bakgrund, men bygger Ortalis med samma vision. Att skapa Sveriges stoltaste boende. Nu och om 100 år.

Patrick Söderlund

Grundare

Patric har en imponerande karriär som stilbildande byggare av världar inom spelindustrin. All den erfarenheten använder han nu till att skapa lika fantastiska hem.
Hjalmar Winbladh

Styrelseordförande

Hjalmar har grundat fyra stora tech-företag och bidragit mer till svensk innovation än de flesta andra. Den innovationskraften behövs för att bygga framtidens hållbarhet.
Oliver Hildebrandt

Grundare

Oliver har varit entreprenör sedan han var 16 år. För Oliver handlar allt och alltid om människor, hur de mår som bäst och vad de kan åstadkomma tillsammans. 
Erik Thulin

Grundare

Erik har tillsammans med Oliver grundat sex företag med samma syfte - att skapa en positiv förändring och en bidra till en högre livskvalitet för människor i stort. 
1

First Insight – Emotions are key to successful branding
Design aesthetics carry an unique pathway to our emotions. It’s no longer a secret that affective design goes hand in hand with function and determines our behavior as well as our decision making. As opposed to function that communicates to our rational self, form communicates directly to our emotional being. In the light of recent studies that show that ”Eight out of ten buying decisions we make are based on emotion”, it is clear that the impact of design in our lives is profound. Hence the importance for brands to invest in good design becomes crucial for business prosperity and even survival. When you master emotions, you master the output.
”Emotions, we now know, change the way the human mind solves problems – the emotional system changes how the cognitive system operates.” (Donald Norman, Emotional Design).
2

Second Insight – Innovative design leads to distinctive brands
“People don’t know what they want until you show it to them. That’s why I never rely on market research. Our task is to read things that are not yet on the page.” Steve Jobs

It’s the elements of a brand that make it recognizable and different. Innovative design is exactly what gives rise to a brand’s fundamentals. This curious and intuitive form of design lets go of the past and everything connected to rational thinking. It helps you find new trails that lead to new discoveries – the very heartbeat of building distinctive and successful brands.
“So the point for companies is, do they want to lead the change, or do they want to suffer the change?” Roberto Verganti.

It is de facto rather expensive and ineffective to be a follower whilst being a trailblazer provides opportunities for innovation, creates new markets, increases competitiveness and ultimately pays off in longterm brand profitability. 
3

Third Insight – Narrative is equally important as design
Narrative can be said to link imagination and creativity. In design, the term narrative may be used in a broad to include the entire setting of a brand and visual identity – such as the ‘feel’ of the brand, its qualities, provenance, personality and profile. Narrative also gives the designer the opportunity to move closer to the user within stories, and therefore to develop a product or system with greater user appeal. 
Successful branding is achieved only when design and narrative – in other words described as concrete and abstract elements –  go hand in hand seamlessly. 

1
Visual recognition is built upon distinct and creative design elements through the description of a form, font, colour and logotype. This is called “concrete level”.
2
Public awareness of what a brand’s symbol stands for is achieved through a perfectly communicated brand platform. This is called “abstract level”.
4

Fourth insight – Design still equals Economy (Olle Eksell, 1964)
Swedish designer Olle Eksell wrote about it in his book Design=Ekonomi already in 1964. Almost sixty years later this perspective on design as an essential tool for business development is still present, indeed vitalized by in particular Robert Bau, global leader in service innovation & design. 

Some data from Design Factfinder Report illustrating the importance of design thinking and how it can expand businesses:
1
Rapidly growing businesses are nearly six times as likely as static ones to see design as integral.
2
Shares in design-led businesses have outperformed the FTSE 100 by more than 200% over the past decade. 
3
For every £100 a design alert business spends on design, turnover increases by £225.
4
Businesses that add value through design see a greater impact on business performance than the rest.
5

Fitfh insight – Function follows form
Form follows function. In reality the opposite is true. Function follows form. Studies show that when two elements with identical functionality but with different visual characteristics are presented, the element that is seen as more beautiful will not only be selected by the vast majority but also be regarded as to have better functionality.

“…attractive things make people feel good, which in turn makes them think more creatively. How does that make something easier to use? Simple, by making it easier for people to find solutions to the problems they encounter.”  (Donald Norman, Emotional Design)

“Evolution passes on genetic traits to subsequent generations without any rationale for their purpose. Each generation of a species then finds a use for the form it has inherited. Function follows form in nature” (Alistapart).
Färdiga projekt
2017–
ORTALIS
Inflyttning
Ort
Projekt
Bostäder
Upplåtelseform
2022
Tänndalen
Bäcköra
23 hus
Bostadsrätt
2021
Funäsdalen
Viste etapp 1
23 hus
Bostadsrätt
2021
Funäsdalen
Viste etapp 2
15 hus
Bostadsrätt
2020
Tänndalen
Fjällöga
25 hus
Bostadsrätt
2019
Stöten
Nordklint etapp 2
42 hus
Bostadsrätt
2019
Stöten
Nordklint etapp 1
36 hus
Bostadsrätt
2019
Stöten
Nordklint etapp 3
22 hus
Bostadsrätt
1

First Insight – Emotions are key to successful branding
Design aesthetics carry an unique pathway to our emotions. It’s no longer a secret that affective design goes hand in hand with function and determines our behavior as well as our decision making. As opposed to function that communicates to our rational self, form communicates directly to our emotional being. In the light of recent studies that show that ”Eight out of ten buying decisions we make are based on emotion”, it is clear that the impact of design in our lives is profound. Hence the importance for brands to invest in good design becomes crucial for business prosperity and even survival. When you master emotions, you master the output.
”Emotions, we now know, change the way the human mind solves problems – the emotional system changes how the cognitive system operates.” (Donald Norman, Emotional Design).
2

Second Insight – Innovative design leads to distinctive brands
“People don’t know what they want until you show it to them. That’s why I never rely on market research. Our task is to read things that are not yet on the page.” Steve Jobs

It’s the elements of a brand that make it recognizable and different. Innovative design is exactly what gives rise to a brand’s fundamentals. This curious and intuitive form of design lets go of the past and everything connected to rational thinking. It helps you find new trails that lead to new discoveries – the very heartbeat of building distinctive and successful brands.
“So the point for companies is, do they want to lead the change, or do they want to suffer the change?” Roberto Verganti.

It is de facto rather expensive and ineffective to be a follower whilst being a trailblazer provides opportunities for innovation, creates new markets, increases competitiveness and ultimately pays off in longterm brand profitability. 
3

Third Insight – Narrative is equally important as design
Narrative can be said to link imagination and creativity. In design, the term narrative may be used in a broad to include the entire setting of a brand and visual identity – such as the ‘feel’ of the brand, its qualities, provenance, personality and profile. Narrative also gives the designer the opportunity to move closer to the user within stories, and therefore to develop a product or system with greater user appeal. 
Successful branding is achieved only when design and narrative – in other words described as concrete and abstract elements –  go hand in hand seamlessly. 

1
Visual recognition is built upon distinct and creative design elements through the description of a form, font, colour and logotype. This is called “concrete level”.
2
Public awareness of what a brand’s symbol stands for is achieved through a perfectly communicated brand platform. This is called “abstract level”.
4

Fourth insight – Design still equals Economy (Olle Eksell, 1964)
Swedish designer Olle Eksell wrote about it in his book Design=Ekonomi already in 1964. Almost sixty years later this perspective on design as an essential tool for business development is still present, indeed vitalized by in particular Robert Bau, global leader in service innovation & design. 

Some data from Design Factfinder Report illustrating the importance of design thinking and how it can expand businesses:
1
Rapidly growing businesses are nearly six times as likely as static ones to see design as integral.
2
Shares in design-led businesses have outperformed the FTSE 100 by more than 200% over the past decade. 
3
For every £100 a design alert business spends on design, turnover increases by £225.
4
Businesses that add value through design see a greater impact on business performance than the rest.
5

Fitfh insight – Function follows form
Form follows function. In reality the opposite is true. Function follows form. Studies show that when two elements with identical functionality but with different visual characteristics are presented, the element that is seen as more beautiful will not only be selected by the vast majority but also be regarded as to have better functionality.

“…attractive things make people feel good, which in turn makes them think more creatively. How does that make something easier to use? Simple, by making it easier for people to find solutions to the problems they encounter.”  (Donald Norman, Emotional Design)

“Evolution passes on genetic traits to subsequent generations without any rationale for their purpose. Each generation of a species then finds a use for the form it has inherited. Function follows form in nature” (Alistapart).
Pågående projekt

ORTALIS
Inflyttning
Ort
Projekt
Bostäder
Upplåtelseform
2021

Funäsdalen
Viste etapp 3
13 hus
Bostadsrätt
2022

Tänndalen
Nästgårdarna
45 hus
Bostadsrätt
2022

Björnrike
Blästertunet etapp 1
25 hus
Bostadsrätt
2022

2023
Björnrike
Blästertunet etapp 2
29 hus
Bostadsrätt
1

First Insight – Emotions are key to successful branding
Design aesthetics carry an unique pathway to our emotions. It’s no longer a secret that affective design goes hand in hand with function and determines our behavior as well as our decision making. As opposed to function that communicates to our rational self, form communicates directly to our emotional being. In the light of recent studies that show that ”Eight out of ten buying decisions we make are based on emotion”, it is clear that the impact of design in our lives is profound. Hence the importance for brands to invest in good design becomes crucial for business prosperity and even survival. When you master emotions, you master the output.
”Emotions, we now know, change the way the human mind solves problems – the emotional system changes how the cognitive system operates.” (Donald Norman, Emotional Design).
2

Second Insight – Innovative design leads to distinctive brands
“People don’t know what they want until you show it to them. That’s why I never rely on market research. Our task is to read things that are not yet on the page.” Steve Jobs

It’s the elements of a brand that make it recognizable and different. Innovative design is exactly what gives rise to a brand’s fundamentals. This curious and intuitive form of design lets go of the past and everything connected to rational thinking. It helps you find new trails that lead to new discoveries – the very heartbeat of building distinctive and successful brands.
“So the point for companies is, do they want to lead the change, or do they want to suffer the change?” Roberto Verganti.

It is de facto rather expensive and ineffective to be a follower whilst being a trailblazer provides opportunities for innovation, creates new markets, increases competitiveness and ultimately pays off in longterm brand profitability. 
3

Third Insight – Narrative is equally important as design
Narrative can be said to link imagination and creativity. In design, the term narrative may be used in a broad to include the entire setting of a brand and visual identity – such as the ‘feel’ of the brand, its qualities, provenance, personality and profile. Narrative also gives the designer the opportunity to move closer to the user within stories, and therefore to develop a product or system with greater user appeal. 
Successful branding is achieved only when design and narrative – in other words described as concrete and abstract elements –  go hand in hand seamlessly. 

1
Visual recognition is built upon distinct and creative design elements through the description of a form, font, colour and logotype. This is called “concrete level”.
2
Public awareness of what a brand’s symbol stands for is achieved through a perfectly communicated brand platform. This is called “abstract level”.
4

Fourth insight – Design still equals Economy (Olle Eksell, 1964)
Swedish designer Olle Eksell wrote about it in his book Design=Ekonomi already in 1964. Almost sixty years later this perspective on design as an essential tool for business development is still present, indeed vitalized by in particular Robert Bau, global leader in service innovation & design. 

Some data from Design Factfinder Report illustrating the importance of design thinking and how it can expand businesses:
1
Rapidly growing businesses are nearly six times as likely as static ones to see design as integral.
2
Shares in design-led businesses have outperformed the FTSE 100 by more than 200% over the past decade. 
3
For every £100 a design alert business spends on design, turnover increases by £225.
4
Businesses that add value through design see a greater impact on business performance than the rest.
5

Fitfh insight – Function follows form
Form follows function. In reality the opposite is true. Function follows form. Studies show that when two elements with identical functionality but with different visual characteristics are presented, the element that is seen as more beautiful will not only be selected by the vast majority but also be regarded as to have better functionality.

“…attractive things make people feel good, which in turn makes them think more creatively. How does that make something easier to use? Simple, by making it easier for people to find solutions to the problems they encounter.”  (Donald Norman, Emotional Design)

“Evolution passes on genetic traits to subsequent generations without any rationale for their purpose. Each generation of a species then finds a use for the form it has inherited. Function follows form in nature” (Alistapart).
Kommande projekt

ORTALIS
Inflyttning
Ort
Projekt
Bostäder
Upplåtelseform
2024–25
Vallentuna
Lindholmens Centrum
126 lgh/11 radhus
Hyresrätt/Bostadsrätt
2025-26
Åkersberga
Röllingby Södra
110 lgh
Hyresrätt/Bostadsrätt
2026-27
Botkyrka
Alby
100 lgh
Hyresrätt/Bostadsrätt
2026-27
Åkersberga
Hacksta
250 lgh
Hyresrätt/Bostadsrätt
2026-27
Norrtälje
Solbacka Norra
30 radhus
Bostadsrätt
2030
Stockholm
Loudden Brygga
Hotell/Kontor/Restauranger/Bostäder
Äganderätt